Τοποθεσία

Το Cinema+ πραγματοποιείται στον κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 - ΜΕΤΡΟ Βικτώρια - τηλ.: 2108215469)

Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 101) - ΜΕΤΡΟ Βικτώρια. Τηλ.: 2108215469